Pentueilmoitus


PENTUVÄLITYSPentuvälittäjä Kati Tuomisalo 050 3398501 (iltaisin), rhoswendale@hotmail.fi Jos haluat pentueesi pentuvälitykseen, täytä pentueilmoituskaavake ja lähetä se pentuvälittäjälle. Pentueilmoitukset päivittyvät yhdistyksen kotisivuille noin viikon kuluessa niiden saapumisen jälkeisestä tiistaista laskettuna. Pentueilmoitus maksaa 20 euroa/ ilmoitus, saman pentueen päivitysilmoitus 10 euroa/ kerta.
Ilmoitus maksetaan tilille FI31 1147 3000 2099 95 viitteellä 4019. Maksun arkistointitunnus liitetään tämän kaavakkeen sille varattuun kohtaan. Pentueilmoitus poistetaan sivuilta 3 kk pentueen syntymästä tai ilmoituksen uusimisesta. Mikäli haluat jatkaa ilmoitusta sivuilla, ilmoita siitä pentuvälittäjälle. Pentuvälitykseen pääsyn ehdot Pentueen kasvattajan tulee olla yhdistyksen jäsen Punainen irlanninsetteri TERVEYSVaatimukset:- Koiran tulee olla lonkkakuvattu ja HD-tuloksen on oltava A, B tai jalostusindeksin 102 tai parempi. - Jalostukseen käytettävällä koiralla ei saa olla häntämutkaa eikä purentavikaa.- Koiralla itsellään tai sen edellisissä pentueissa ei saa olla viitteitä kääpiökasvusta. - Jalostukseen ei tule käyttää koiraa, jolla on todettu silmäpeilauksella PRA tai muu perinnöllinen silmäsairaus, joka Kennelliiton yleisten ohjeiden mukaan estää koiran jalostuskäytön. - Koira ei saa olla todettu CLAD-kantaja. - Koiralla ei saa olla ruokatorven laajentumaa (MO). - Jalostukseen käytettävät koirat tulee PRA rcd4-testata. Tutkimustulos koiran/vanhempien osalta on  toimitettava liitteenä, mikäli niitä ei testattujen koirien tuloksista infoavalla KKK:n  ja yhdistyksen sivulla ole julkaistu. Geneettisesti sairaalle koiralle ainoa mahdollinen yhdistelmä on sairas x terve-yhdistelmä.Suositukset:- Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan kyynärpäiden kuvausta ja silmäpeilausta. - Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan myös CLAD-testausta, elleivät ne ole sairaudesta perinnöllisesti vapaita. NÄYTTELYTULOS:- Molemmilla jalostukseen käytetyillä vanhemmilla tulee olla näyttelypalkinto. Se merkitään näkyviin myös nettisivujen pentueilmoitukseen. Punavalkoinen irlanninsetteri TERVEYS:Suositukset:-Punavalkoinen irlanninsetteri ei ole PEVISA-rotu Suomessa, mutta olisi suositeltavaa, että pentueen vanhemmilla olisi lonkkakuvaustulokset, cladtestitulos ja wWD testitulos elleivät ne ole sairaudesta perinnöllisesti vapaita ja että vanhemmat olisivat silmäpeilatut. NÄYTTELYTULOS: Näyttely- ja mahdollinen koetulos /osallistuminen rodunomaiseen kokeeseen Muutos astuu voimaan 28.7.2013 ja on voimassa toistaiseksi.

Hyväksyn tietojeni tallentamisen Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n tietojärjestelmään

Mikäli sinulla ei ole kennelnimeä kirjoita oma nimesi


Etu- ja sukunimi
Täydellinen osoite
Elleivät pennut ole vielä syntyneet, arvioitu ajankohta
Tarkka päivämäärä tai arvio
Esimerkiksi 3 urosta 4 narttua

VANHEMMAT

VAADITTAVAT TERVEYSTUTKIMUSTULOKSETEllei koiraa ole testattu kirjoita ei testattu


Ellei koiraa ole testattu kirjoita ei testattu


Ellei molempia tai jompaa kumpaa vanhempaa ole Clad- ja PRA rcd4-testattu, selvitä tulos polveutumisen osalta lähettämällä pentueen sukutaulu sähköpostilla rhoswendale@hotmail.fi ja merkitsemällä siihen testitulokset muun suvun osalta

Kuvauspäivämäärä, lonkkakuvaustulos vasen/ oikea, indeksiluku
Kuvauspäivämäärä, lonkkakuvaustulos vasen/ oikea, indeksiluku

Merkitse kuvaustulos molempien lonkkien osalta esim. A/B. Mikäli kuvaustulos on C tai heikompi, merkitse Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä (KoiraNet)indeksiluku sekä päivänmäärä, jolloin indeksiluku on katsottu esim. 102 (11.02.2011)

SUOSITELTAVAT TEREYSTUTKIMUKSET

Kyynärkuvauslausunto (molemmat kyynärät) muu silmätutkimustulos, DNA-tutkimukset
Kyynärkuvauslausunto (molemmat kyynärät) muu silmätutkimustulos, DNA-tutkimukset

NÄYTTELYPALKINTO

Aika, paikka, tuomari ja tulos
Aika, paikka, tuomari ja tulos
Kultamalja, derby, kenttä- tai metsäkoe jne. pvm, tulos


Kultamalja, derby, kenttä- tai metsäkoe jne. pvm, tulos


Lähettämällä lomakkeen vakuutan ylläolevat tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan välittäjälle kun pennut on myyty jotta tiedot poistetaan rekisteristä. Pennut ovat välityksessä kolmen kuukauden ajan pentuilmoituksen saapumisesta lukien. Mikäli haluat jatkaa välityksessäoloai-kaa, siitä tulee ilmoittaa Kati Tuomisalolle erikseen. Kaikki yhdistyksen kotisivujen pentuvälitykseen menevät tiedot ilmoitetaan pentuvälittäjän kautta.


Rekisteriseloste
Powered by Nettilomake.fi